Info

Mis on pinnasepump?

PINNASEPUMP – pinnasepump on mehhanismide, agregaatide ja seadmetega varustatud ujuvseadeldis veealuse pinnase töötlemiseks, selle kättesaamiseks, vajalikku kohta transportimiseks ja maha laadimiseks. Pinnasepumba abil saate oma soove täita kõige erinevamates valdkondades: puhastada veemahuteid alates pargitiigist või kombinaadi settekaevust kuni jõe ja järve süvendamiseni, ammutada karjäärist liiva ja kruusa, järvest muda.

Mis on pinnasepump?

Pinnasepumbaseade kujutab endast võimsat pumpa, mis on suures osas monteeritud ujuvpontoonidele ning enamasti nimetatakse seda pinnasepumbaks. Erinevate teostatavate tööde ja kasutusvaldkondade puhul on vajalikud erinevad pinnasepumpade mudelid sõltuvalt konkreetsetest tingimustest, milles pinnasepumpa kasutatakse, pinnase koostisest, töötlemise sügavusest, transportimiskaugusest ning pinnase tõstmise kõrgusest, teede olemasolust pinnasepumba kohaletoimetamiseks ja elektrienergia olemasolust, autonoomsest kütuse ja määrdeainete süsteemist, hoolduslaevade olemasolust, ilmastikutingimustest ning paljudest teistest asjaoludest. Pinnasepumpade tootlikkus on väga erinev – alates 10 m³/h kuni 200 m³/h pinnase puhul, mille töötlemissügavus on alates 0,5 kuni 12–15 m veepinnast. Lisaseadmed on kaasaegsed – alates jõuagregaatidest kuni kontrollivate ja mõõtvate seadmeteni. Vajalik on mitte rohkem kui kahest inimesest koosnev meeskond ning pinnasepumba juhtimine toimub soojast ja mugavast ruumist juh hoobade ja nuppude abil.

Valime pinnasepumpa

Milleks on vaja pinnasepumpa? Olete ehk esmakordne veekogu omanik. Selleks võib olla tiik, järv või üleujutatud karjäär. Vormistasite kõik: asjakohased load kohalikelt omavalitsustelt, järelevalveorganitelt. Olete kindlalt otsustanud, millist kasu soovite veekogult saada: kas lihtsalt puhastada see mudast või ka süvendada põhja, või saada uhtliiva või muid ressursse nagu turvas, järvemuda jne.
Arvates, et veekogu kuulub Teie ettevõttele juba pikemat aega, vajab käesolevaks ajaks kindlasti puhastust selles asuv settimisseade – saame Teile abiks olla.

Teine samm – soetada spetsiaalne tehnika kaevetööde teostamiseks vee all. Pinnasepumba kasutamine on sobivaim meetod selliste kaevetööde läbiviimiseks. Spetsialistid, kes on tegelenud pikemat aega hüdromehanismidega, teevad mudelivaliku kiirelt, kuigi ka nemad eksivad vahel.

Nüansid pinnasepumba valimisel

Logistika, laadimine – mahalaadimine objektil, vetteasetamine. Mida väiksem on seadme kaal ja üldmõõtmed ( eriti tugeva konstruktsiooniga seadme puhul), seda odavam ja kättesaadavam on seadmevedu ja kraanatehnika ning seda lihtsam on tõmmata pinnasepump vette. Seadme lahtivõtmine lihtsustub väheste plokkide arvelt, soovitavalt lahtivõtmata juhikabiini ega juhtagregaati.