Abiseadmed

Vee ja pinnase segu kanalid

Rõhumagistraalid ja transporditava massi kanalid valitakse sõltuvalt pinnasepumbast. Transporditava massi kanal on ette nähtud ujukile paigaldamiseks ja toestamiseks ning selle kaudu toimub hüdrotransport pinnasepumbast kaldale. Ujuva kanali paigaldamine toimub ujukitele, mille arv sõltub kanali pikkusest. Painduvad torustikud valmistatakse läbimõõduga alates 150 kuni 900 mm, pikkusega 7,3 m ja töörõhuga kuni 4 MPa. Torude keskmine hüdroabrasiivse kulumise aste on 5–8 korda suurem kui terastorudel ja nad on vastupidavamad agressiivse keskkonna mõjudele.

Pumbaseadmed

Pinnasepumbaseadme peamine agregaat on pinnasepump. Pinnasepumbad on ette nähtud kruusa, liiva ja kruusa, liiva ja teiste hüdrosegude ümberpumpamiseks pinnasepumpadega edasipumpamisjaamadega kaevandamiskohast kuni paigalduskohani. Erinevate surveomaduste ja tootlikkusega pinnasepumpade kasutamine võimaldab transportida veealuse pinnase segu 3000 m kaugusele, edasipumpamisjaamaga aga kuni 5000 m kaugusele.

Pinnasepumpade juurde kuuluvad veel: GPS vastuvõtja, kajalood, spetsiaalprogrammidega varustatud sülearvuti. GPS vastuvõtja kasutamine koos pinnasepumbaga võimaldab vältida paljusid eksimusi pinnase veest väljapumpamisel, võimaldatud on pinnase mahu hindamine, olukorra hindamine ja põhjasüvendustööde planeerimine.

Positsioneerimismoodul

Positsioneerimismoodul võimaldab kontrollida põhjasüvendusprotsessi antud lõigul. Sügavuste aluskaardi koostamiseks kasutatakse hüdrograafilisi andmeid. Seejärel korrigeeritakse nimetatud andmete alusel ehitatud põhjamudelit vastavalt teostatud tööle. Operaator näeb ekraanil värvilist sügavuskaarti, millelt on näha, millised lõigud tuleb välja kaevata ja millisel projektsügavusel, samuti jälgib reaalajas tööprotsessi, justkui "nähes", mis veel all sünnib. Külgprojektsioonis on reaalajas näha, millisel sügavusel ja millises asendis põhja suhtes frees asetseb.

Tootlikkuse arvestuse moodul

Tootlikkuse arvestuse moodul on ette nähtud pinnasepumba tootlikkuse operatiivseks kontrolliks nii pulbi kui kuivmaterjali osas. Aparatuuriosa hõlmab tihedusandurit ja voolumõõturit. Programm visualiseerib mõlema anduri andmed ning võimaldab operaatoril säilitada pulbi võimalikult optimaalne kontsentratsioon ja selle liikumiskiirus. Vt video-ekraanipilti. Jooksev tootlikkus kuvatakse arvuna ülaservas, samuti skaalal kahe osuti ristumiskoha all. Programm võimaldab pidada eraldi arvestust mitme operaatori kaupa ning hinnata nendest igaühe efektiivsust erinevatel ajavahemikel.

Vee ja pinnase segu kanalid