Eelised

Hüdromehhaniseerimise eelised

Hüdromehhaniseerimine on üks kõige progressiivsemaid ja tõhusamaid pinnasetööde teostamise võimalusi. Hüdromehhaniseeritud tööde hind on märgatavalt madalam traditsioonilisest ekskavaatoriga kaevandamisest ja autoga transportimisest.

Põhiseadmete (pinnasepumba) paigaldamine ja kasutamine on lihtne.

Energiatarve on tunduvalt madalam, kui arvestada kütusekulu.

Võimalus on töödelda nii üleujutatud kui ka kuivi karjääre (hüdromonitori ja pinnasepumbaga) ning järelikult on ka võimalus eemaldada pinnas suurtest vundamendisüvenditest ja kanalitest ilma kuivendus- ja veealandustöödeta.

Võimalus on pinnast teisaldada suure intensiivsusega, piiratud ja autodele raskesti ligipääsetavale alale ehitusplatsil.

Hüdromehhaniseerimise eelised

Suure võimsuse rakendamine ühel pinnasepumbaseadmel kombinatsioonis kõrge tootlikkusega pinnasepumbaga võimaldab teostada väga mahukaid töid lühikeste tähtaegadega.

Mittemaavaraliste ehitusmaterjalide kogumise korral toimub ühtses tehnoloogilises protsessis töötlemine, transport, eraldamine hüdroklassifikatsiooniga seadmeid kasutades ja pinnase teisaldamine hunnikusse.

Puudub vajadus ligipääsuteede ehitamiseks karjääridest ehitusplatsile.

Karjääri pindala väheneb märkimisväärselt töötlemise sügavuse tõttu.

Võimalus töötada asustamata, raskesti ligipääsetavates piirkondades, kus puuduvad teed ja kommunikatsioonid. Mõnedel juhtudel on hüdromehhaniseerimine ainuke võimalik variant tööde teostamisel.