Kasutus

Pinnasepumpade peamised kasutusvaldkonnad

LIIVA KOGUMINE

Viiakse läbi veealused kaevandamised ning liiva transport kindlale kaugusele. Liiva kogumise eesmärgid võivad olla:

• uute alade tekitamine;
• maapinna kõrgendamine;
• mulla kogumine kalda tõstmiseks ja kaldaservade tugevdamine (sillad);
• tammide tugevdamine ja rannaala uuendamine/suurendamine veetõusust tingitud ohtude kaitseks;
• ehitusplatside, ajutiste tõkke- ja vahetammide ning muldvallide rajamine;
• uue krundi rajamine mahamaetud (ohtlike) jäätmete kohale;
• liiva ja kruusa kaevandamine ehitustööstuse tarbeks.

PÕHJASÜVENDUSTÖÖD

Teostatakse kaevandamistööd veekogu süvendamiseks ja laiendamiseks ühtlase veetaseme hoidmise eesmärgil. Põhjasüvendustööde eesmärgid võivad olla:
• veekogu laiendamine ja süvendamine;
• jõesuudme laiendamine;
• jõe suubumise reguleerimine;
• jõesängi süvendamine madala põhjaga kaatrite/laevade läbivuseks;
• veealuste torukanalite kaevamine (kaablid).

VEEKOGUDE, TIIKIDE, JÕGEDE, JÄRVEDE JA KANALITE PUHASTUS

Teostatakse jõemuda ja vetikate puhastustöid. Puhastustööde eesmärgid võivad olla:
• sanitaarolude parendamine;
• ökoloogiliste parameetrite parendamine;
• läbivoolavuse parendamine;
• soostumise vältimine;
• esteetika loomine veekogul ja selle ümber.

HÜDROTEHNILISTE KONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE

Hüdrotehniliste konstruktsioonide projekteerimis- ja ehitustööde teostamine, mille põhiülesandeks on krundi kooshoidmine laialiuhtumise kaitseks:

• kalda tugevdamine;
• promenaadid;
• sadamakaid;
• laevatõstukid;
• tammehitised;
• auto- ja jalakäijasillad;
• veealused kommunikatsioonid.

Pinnasepumpade peamised kasutusvaldkonnad